อ้างอิงและรับ – Aff Ref

อ้างอิง & รับ

รางวัลผู้อ้างอิงหากผู้อ้างอิงของคุณอยู่ในประเทศใด ๆ ยกเว้นอินเดีย ศรีลังกา และแอฟริกา

การประชุม ผู้อ้างอิงครั้งที่ 1 การอ้างอิงครั้งที่ 2 การอ้างอิงครั้งที่ 3 ผู้อ้างอิงครั้งที่ 4 ผู้อ้างอิงที่ 5 + โบนัส ผู้อ้างอิงที่ 7 + โบนัส ผู้อ้างอิงที่ 10 + โบนัส
มากกว่า 40 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 + $ 50 $ 50 + $ 75 $ 50 + $ 100
รางวัลทั้งหมด $ 50 $ 100 $ 150 $ 200 $ 300 $ 475 $ 725 หรือ iPhone