ข้อดี 8 อันดับแรกของการเข้ารหัสสำหรับเด็ก

ประโยชน์ของการเข้ารหัสสำหรับเด็กโลกกำลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การเรียนรู้ทักษะด้านเทคโนโลยี เช่น การเขียนโค้ด – เป็นการลงทุนสำหรับตลาดงานในอนาคต! นี่คือเหตุผลที่รัฐบาล โรงเรียน และองค์กรการศึกษาทั่วโลกรวมการเขียนโค้ดสำหรับเด็กไว้ในหลักสูตรของพวกเขา ประโยชน์ของการเขียนโค้ดสำหรับเด็กไม่ได้จำกัดเพียงแค่คอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังเหนือกว่านั้นอีกด้วย ทำให้ลูกของคุณมีทักษะความคิดสร้างสรรค์และฝึกจิตใจให้สามารถใช้ชีวิตอย่างผู้นำได้

การเข้ารหัสคืออะไร?

การเข้ารหัสเป็นวิธีการหลักในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เป็นวิธีการสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานเฉพาะอย่าง คำสั่งเหล่านี้สื่อสารโดยใช้ภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ เช่น Python JavaScript, รอยขีดข่วน, C++, HTML ฯลฯ การเรียนรู้การเขียนโค้ดเปิดโอกาสสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ซึ่งบุตรหลานของคุณสามารถสร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ แอป เกม, ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ

ความสำคัญของการเข้ารหัสสำหรับเด็ก

สมัยก่อน เด็กๆ เคยรอพ่อแม่ซื้อของเล่นและเกม แต่เนื่องจากการกำเนิดของเทคโนโลยี พวกเขาจึงมีโอกาสสร้างเกมสำหรับตนเองและผู้อื่น เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเด็กและนักเรียนในการแสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ นอกจากนี้พ่อแม่ของการพัฒนาบุคลิกภาพกำลังเป็นพยานเนื่องจาก หลักสูตรการเข้ารหัส เป็นปรากฎการณ์

มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากมาย เข้ารหัสให้กับเด็กและนักเรียน. พวกเขาใช้จินตนาการ ความสามารถ ทักษะ และความคิดของตนเองเพื่อสร้างสิ่งใหม่ นี่เป็นการพัฒนาทักษะหลายด้านในตัวพวกเขาตั้งแต่อายุยังน้อย

หากคุณวางแผนที่จะสอนการเขียนโค้ดและเขียนโปรแกรมให้กับลูกของคุณ นี่คือเหตุผลสำคัญที่คุณควรเรียนตอนนี้!

ประโยชน์ของการเข้ารหัสสำหรับเด็กและนักเรียน

การเขียนโค้ดสำหรับเด็กมีประโยชน์มากมาย ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดบางส่วนได้อธิบายไว้ด้านล่าง –

1. การเข้ารหัสช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์

การเขียนโค้ดและการเขียนโปรแกรมเป็นกิจกรรมที่สมบูรณ์แบบสำหรับเด็กที่จะขยายความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา พวกเขาเริ่มมองเห็นภาพการออกแบบ ศิลปะ และดนตรีในขณะที่สร้างเว็บไซต์ แอพ เกม ฯลฯ เด็กๆ เรียนรู้ที่จะคิดวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ สำหรับงานที่ไม่คุ้นเคย พวกเขาปรับให้เข้ากับการระดมความคิด การคิดกว้างๆ และการกำหนดกรอบความคิด เหนือสิ่งอื่นใด ความรู้สึกของความสำเร็จที่พวกเขารู้สึกหลังจากสร้างสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองนั้นประเมินค่าไม่ได้

2. การเข้ารหัสส่งเสริมการคิดเชิงตรรกะ

การเขียนโค้ดช่วยปรับปรุงลักษณะการคิดเชิงตรรกะในบุตรหลานของคุณ ซึ่งใช้ได้ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน การคิดเชิงตรรกะคือการวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาและหาทางออกที่เป็นไปได้ ในการเขียนโค้ดและการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบหลักคือการแยกส่วน ซึ่งหมายความว่า – การแบ่งปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่ง่ายต่อการเข้าใจและแก้ไข ทุกการมอบหมายต้องมีการแยกส่วนของงานออกเป็นส่วนย่อยๆ เด็กๆ จะค่อยๆ ตระหนักว่าการจะบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น พวกเขาจำเป็นต้องก้าวให้เล็กลงก่อน

3. การเข้ารหัสสร้างความมั่นใจ

พ่อแม่ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ว่าลูกของพวกเขามีความมั่นใจอย่างมากในระหว่างกระบวนการเรียนรู้การเขียนโค้ด พวกเขาได้เห็นพัฒนาการโดยรวมในบุคลิกภาพของลูก ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโค้ด การโต้ตอบกับครู การทำโปรเจกต์อย่างจริงจังไปจนถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นักเรียนจะสนุกกับกระบวนการนี้มาก

4. การเข้ารหัสสอนการคิดเชิงคำนวณ

การคิดเชิงคำนวณ หมายถึง การออกแบบความคิดในการแก้ปัญหา สอนนักเรียนถึงวิธีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล การคิดเชิงคำนวณครอบคลุมชุดของทักษะและกระบวนการที่ช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ กระบวนการนี้ทำให้ง่ายต่อการจัดการปัญหาใหญ่อย่างมีแบบแผน ในขณะที่เขียนโค้ด เมื่อนักเรียนไม่พบวิธีแก้ปัญหา นักเรียนจะเปลี่ยนรูปแบบและพยายามแก้ปัญหานั้นอีกครั้ง มันทำหน้าที่เป็นอนุภาคในการเข้าถึงและจัดการกับปัญหา การเรียนรู้การคิดเชิงคำนวณสร้างทักษะอภิปัญญา เด็กที่อายุยังน้อยเรียนรู้วิธีคิดอย่างถูกต้อง

5. การเข้ารหัสสร้างทักษะการเล่าเรื่อง

การสร้างบางสิ่งแบบดิจิทัลคือการบอกเล่าเรื่องราวโดยพื้นฐานแล้ว เรากำลังสร้างเรื่องราวสำหรับผู้คนด้วยการเขียนโค้ด Scratch เป็นภาษาการเขียนโค้ดแบบภาพที่สอนให้กับนักเรียนในหลักสูตรการเขียนโค้ด ช่วยให้เด็กๆ สร้างเกม เรื่องราวดิจิทัล แอนิเมชัน ฯลฯ การเล่าเรื่องเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเรื่องราวหรือเกมแอนิเมชัน ฯลฯ ในการวางแผนเรื่องราว นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการระดมสมองแบบฝึกหัดต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาบอกเล่าเรื่องราวของตนเอง การใช้ Scratch เป็นเครื่องมือเล่าเรื่องแบบดิจิทัล นักเรียนสามารถสร้างบทกวี เรื่องสั้น อธิบายปัญหาทางคณิตศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย การอ่าน การแสดง หรือการแก้ปัญหาในการเขียนโค้ดและการเขียนโปรแกรม บุตรหลานของคุณสามารถเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้เช่นกัน

6. การเข้ารหัสช่วยปรับปรุงผลการเรียน

นักเรียนที่เรียนการเขียนโค้ดสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ มากมายเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษา เช่น การเขียน คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมนอกหลักสูตร ช่วยเพิ่มความมั่นใจที่โรงเรียนและในการมีส่วนร่วมทางสังคมอื่น ๆ ยิ่งไปกว่านั้น การเขียนโค้ดยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น การแก้ปัญหา การวางกลยุทธ์ การวางแผน การคิดทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ ทักษะที่หลากหลายดังกล่าวจะช่วยเด็ก ๆ ในเส้นทางการศึกษาของพวกเขา

7. การเข้ารหัสพัฒนาความอดทน

ความอดทนเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งที่คนควรมีหากต้องการบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต การเข้ารหัสช่วยในการพัฒนาคุณภาพนี้ในลูกของคุณตั้งแต่อายุยังน้อย การเข้ารหัสต้องใช้ความอดทนอย่างมาก คุณจะไม่สร้างบางสิ่งในครั้งแรก อาจมีการแตกหักและล้มเหลว การเคลื่อนไหวสองสามอย่างแรกจะขึ้นอยู่กับกระบวนการลองผิดลองถูก ทั้งหมดนี้ช่วยพัฒนาความอดทนอย่างมากในเด็ก พวกเขามีแรงจูงใจที่จะทำต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จ

8. การเข้ารหัสพัฒนาความคิดอัลกอริทึม

การคิดแบบอัลกอริทึมคือการสร้างชุดของขั้นตอนในการทำงานให้สำเร็จซึ่งผู้อื่นสามารถทำซ้ำได้ เป็นวิธีการกำหนดขั้นตอนที่ต้องการอย่างชัดเจน โดยพื้นฐานแล้ว ในขณะที่สร้างอัลกอริทึม ขั้นตอนในการแก้ปัญหานั้นชัดเจน มีประสิทธิภาพ และชัดเจน เป็นการฝึกให้นักเรียนสามารถจินตนาการและกำหนดขั้นตอนที่จำเป็นในการทำงานให้สำเร็จได้อย่างชัดเจน ไม่ต้องสงสัยเลย การเขียนโค้ดช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขามีส่วนร่วมกับเทคโนโลยีในทางบวกและเกิดผล

ตัวเลือกอาชีพการเขียนโค้ดอันดับต้น ๆ

การเพิ่มขึ้นของยุคดิจิทัลทำให้งานด้านไอทีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักเรียนกำลังพัฒนาความสนใจมากขึ้นในการประกอบอาชีพในโดเมนการเขียนโปรแกรม งานด้านไอทีนับเป็นหนึ่งในงานที่ให้ผลตอบแทนสูงที่มีแนวโน้มมากที่สุด โดยเปิดรับทั่วโลกและโอกาสในการทำงานที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน การเขียนโค้ดทำให้โลกหมุนไป เกือบทุกธุรกิจใช้ซอฟต์แวร์หรือฐานข้อมูลเพื่อรับมือกับความท้าทาย ซึ่งขึ้นอยู่กับการทำงานของโปรแกรมเมอร์ สิ่งนี้ทำให้มีตัวเลือกอาชีพมากมายที่ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ด

งานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางประเภทที่คุณจะได้รับจากทักษะการเขียนโค้ดมีดังนี้

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์
 • ผู้ดูแลฐานข้อมูล
 • พัฒนาเว็บ
 • วิศวกรประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์
 • นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
 • นักวิเคราะห์ข่าวกรองธุรกิจ
 • นักพัฒนาเกม
 • นักพัฒนาแอพมือถือ
 • Data Scientist
 •  สถาปนิก

และอื่น ๆ อีกมากมาย….

สรุป

ความต้องการทักษะดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น บริษัทต่างๆ ทั่วโลกกำลังปรับเปลี่ยนโลกแห่งการทำงาน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสำคัญและประโยชน์ของการเขียนโค้ดสำหรับเด็กนั้นมีมาก เด็กและนักเรียนที่เริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโค้ดตั้งแต่เนิ่นๆ จะเป็นผู้บุกเบิกแห่งอนาคต พวกเขามีอนาคตที่สดใส

4 นึกถึง“ข้อดี 8 อันดับแรกของการเข้ารหัสสำหรับเด็ก"

 1. ฉันชอบข้อมูลที่มีคุณค่าที่คุณให้ไว้ในบทความของคุณ
  ฉันจะบุ๊กมาร์กเว็บบล็อกของคุณและตรวจสอบอีกครั้งที่นี่บ่อยๆ
  ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าฉันจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากมาย
  ที่นี่! ขอให้โชคดีสำหรับครั้งต่อไป!

 2. มีภารกิจที่โดดเด่น เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น?
  ระวังตัวด้วย!

 3. เนื่องจากแอดมินของเพจนี้กำลังทำงานอยู่
  มันจะเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วเนื่องจากเนื้อหาคุณลักษณะ

 4. ขอบคุณสำหรับการโพสต์ที่ยอดเยี่ยมของคุณ! ฉันสนุกกับการอ่านมันมาก คุณอาจจะเป็น
  ผู้เขียนที่ดี ฉันจะจำที่คั่นหน้าบล็อกของคุณและมักจะกลับมาในบางจุด
  ฉันต้องการสนับสนุนให้คุณทำงานที่ยอดเยี่ยมของคุณต่อไป ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดี!

เขียนความเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *