การออกแบบเว็บไซต์สำหรับเด็ก – เคล็ดลับที่ดีที่สุดสำหรับเด็กในการเริ่มต้นปี 2023

ออกแบบเว็บสำหรับเด็กออนไลน์

ออกแบบเว็บสำหรับเด็ก

เด็กรักศิลปะและการออกแบบ พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์และใช้งานง่าย ค่อนข้างจะกลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ปกครองในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ และมอบพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงทักษะของพวกเขา เนื่องจากเราอยู่ในยุคดิจิทัล การออกแบบเว็บ เป็นวิธีที่ดีในการแนะนำให้เด็กๆ รู้จักเทคโนโลยีและช่วยให้พวกเขาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และได้รับทักษะที่มีค่ามากมายตลอดชีวิต ในขณะที่ การเรียนรู้การออกแบบเว็บเด็ก ๆ สร้างสรรค์และสร้างโครงการของตนเอง ซึ่งเป็นแหล่งความภาคภูมิใจและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ให้เราเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์สำหรับเด็ก ประโยชน์ของการเรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์สำหรับเด็ก และวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น 

การออกแบบเว็บคืออะไร?

การออกแบบเว็บคือกระบวนการสร้างและดูแลเว็บไซต์ มันเกี่ยวข้องกับงานและทักษะต่างๆ รวมถึงการออกแบบภาพ การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และ การเข้ารหัส. เป็นกระบวนการสร้างและจัดระเบียบเนื้อหา รูปแบบ และการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับการสอนเด็กๆ ถึงวิธีการใช้เครื่องมือภาพและภาษาโปรแกรม เช่น HTML และ CSS เพื่อสร้างและเผยแพร่เว็บไซต์

สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มต้นด้วยพื้นฐานและค่อยๆ แนะนำแนวคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น เมื่อเด็กๆ เริ่มคุ้นเคยกับกระบวนการนี้มากขึ้น การออกแบบเว็บไซต์นั้นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออก มันกระตุ้นให้เด็ก ๆ คิดนอกกรอบและเกิดไอเดียแปลกใหม่สำหรับเว็บไซต์ของพวกเขา เด็ก ๆ ทดลองกับองค์ประกอบการออกแบบต่าง ๆ ซึ่งจะพัฒนาทักษะที่ยอดเยี่ยมและความมั่นใจในการออกแบบเว็บ

ประโยชน์ของการเรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์สำหรับเด็ก

มีประโยชน์หลายประการในการสอนการออกแบบเว็บไซต์สำหรับเด็ก เช่น –

1. พัฒนาปัญหา - ทักษะการแก้ปัญหา

การออกแบบเว็บไซต์ช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในเด็ก มันเกี่ยวข้องกับการสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานได้จริงและดึงดูดสายตา ซึ่งต้องการให้เด็ก ๆ คิดวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ เด็กยังคิดถึงประสบการณ์ของผู้ใช้และวิธีทำให้เว็บไซต์นำทางและใช้งานได้ง่าย สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชันและความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ โดยรวมแล้ว กระบวนการออกแบบเว็บไซต์ช่วยให้เด็กๆ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และแก้ปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่งได้

2. เพิ่มความคิดสร้างสรรค์

การออกแบบเว็บไซต์ช่วยให้เด็กๆ ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยการเลือกสี แบบอักษร และองค์ประกอบเค้าโครงที่สะท้อนถึงบุคลิกและความสนใจของพวกเขา ตัวอย่างเช่น เด็กๆ สามารถเลือกสีที่ชอบหรือใช้รูปภาพเพื่อสื่อถึงข้อความหรือธีมเฉพาะ นอกจากนี้ยังสามารถทดลองกับองค์ประกอบเค้าโครงต่างๆ เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ดึงดูดสายตา โดยรวมแล้ว การออกแบบเว็บไซต์ช่วยให้เด็กๆ มีเวทีในการแสดงความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกผ่านภาพ

3. พัฒนาทักษะการสื่อสาร

การออกแบบเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับการสร้างเว็บไซต์ที่สื่อสารข้อความหรือแนวคิดไปยังผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้เด็กๆ คิดเกี่ยวกับวิธีถ่ายทอดข้อความของตนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร เด็กๆ อาจต้องเขียนข้อความที่ชัดเจนและกระชับเพื่ออธิบายจุดประสงค์ของเว็บไซต์ ในการทำเช่นนั้น พวกเขาเรียนรู้วิธีสื่อสารข้อความของตนอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทักษะการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น

การออกแบบเว็บไซต์มักเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นโครงการกลุ่มหรือการค้นหาความคิดเห็นจากเพื่อน สิ่งนี้สามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

5. เพิ่มความมั่นใจและความนับถือตนเอง

การสร้างเว็บไซต์ช่วยให้เด็ก ๆ เป็นเจ้าของโครงการและเห็นความคิดของพวกเขากลายเป็นจริง สิ่งนี้สามารถทำให้พวกเขารู้สึกถึงความสำเร็จและเพิ่มความมั่นใจ การออกแบบเว็บไซต์ยังช่วยให้เด็กๆ ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และแสดงความสามารถและความสนใจของตนต่อผู้อื่น สิ่งนี้ทำให้พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจและเพิ่มความนับถือตนเอง

6. ความเข้าใจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่าอินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร ตลอดจนวิธีสร้างและดูแลเว็บไซต์ พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาเว็บ เช่น HTML และ CSS ซึ่งใช้ในการพัฒนาและจัดรูปแบบเว็บไซต์ การเรียนรู้ภาษาเหล่านี้ทำให้เด็กๆ เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าเว็บไซต์ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรและทำงานอย่างไร สิ่งนี้สามารถช่วยให้พวกเขากลายเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความมั่นใจและเชี่ยวชาญมากขึ้น พวกเขาเรียนรู้ที่จะใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิผลตั้งแต่อายุยังน้อย

7 โอกาสในการทำงาน

การออกแบบเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับทักษะที่หลากหลาย รวมถึงการออกแบบภาพ การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และการเข้ารหัส ทักษะเหล่านี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดงานปัจจุบันและสามารถเปิดโอกาสทางอาชีพที่หลากหลาย การสอนการออกแบบเว็บไซต์สำหรับเด็กสามารถให้พวกเขาเริ่มต้นในสาขานี้และเปิดประตูสู่การจ้างงานในอนาคต

โดยรวมแล้ว การเรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและสมบูรณ์สำหรับเด็ก มันสามารถช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะที่สำคัญ คิดอย่างสร้างสรรค์และวิเคราะห์ และสนุกสนานในขณะที่ทำเช่นนั้น


เคล็ดลับสำหรับเด็กในการเริ่มเรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์

หากคุณต้องการช่วยบุตรหลานของคุณเริ่มต้นออกแบบเว็บไซต์ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการที่ควรพิจารณา:

 • เริ่มต้นด้วยพื้นฐาน - อธิบายให้เด็กๆ ฟังว่าเว็บไซต์คืออะไรและทำงานอย่างไร คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับ HTML, CSS และภาษาโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์
 • ใช้เครื่องมือภาพ - มีเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์มากมายที่ใช้อินเทอร์เฟซแบบภาพ ซึ่งทำให้เด็กๆ เข้าใจได้ง่ายขึ้น
 • แนะนำแนวคิดการออกแบบ – พูดคุยกับเด็กๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของการออกแบบเว็บที่ดี เช่น รูปแบบ ทฤษฎีสี และรูปแบบตัวอักษร กระตุ้นให้พวกเขาคิดว่าพวกเขาต้องการจัดระเบียบเนื้อหาบนเว็บไซต์อย่างไร และองค์ประกอบการออกแบบใดที่จะช่วยถ่ายทอดข้อความของพวกเขา
 • ส่งเสริมการทดลอง - กระตุ้นให้เด็กลองทำสิ่งต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ กับพวกเขา ออกแบบเว็บ. สิ่งนี้สามารถช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและเรียนรู้จากความผิดพลาด
 • ช่วยให้เด็ก ๆ เผยแพร่ผลงานของพวกเขา – เมื่อเด็กสร้างเว็บไซต์เสร็จแล้ว ให้ช่วยเผยแพร่ทางออนไลน์เพื่อแบ่งปันกับผู้อื่น นี่อาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเด็ก ๆ ในการเห็นผลของการทำงานหนักและภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้น

เหนือสิ่งอื่นใด การออกแบบเว็บไซต์ควรเป็นเรื่องสนุกสำหรับเด็ก กระตุ้นให้พวกเขาทดลองและเล่นกับองค์ประกอบการออกแบบต่างๆ เพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา

วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์สำหรับเด็กปี 2023

การออกแบบเว็บคือกระบวนการสร้างและดูแลเว็บไซต์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานและทักษะที่หลากหลาย รวมถึงการออกแบบภาพ การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และการเข้ารหัส มีหลายแง่มุมของการออกแบบเว็บไซต์ที่เด็กๆ สามารถเรียนรู้เพื่อที่จะมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้

การเข้ารหัส

การเข้ารหัส เป็นส่วนสำคัญของการออกแบบเว็บไซต์และเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาโปรแกรม เช่น HTML, CSS และ JavaScript เพื่อสร้างและดูแลเว็บไซต์ HTML ใช้เพื่อจัดโครงสร้างและจัดระเบียบเนื้อหาบนเว็บ ในขณะที่ CSS ใช้เพื่อจัดรูปแบบและจัดวางหน้าเว็บ JavaScript เป็นภาษาโปรแกรม ที่ใช้เพื่อเพิ่มการโต้ตอบและการทำงานให้กับเว็บไซต์ เด็กๆ เรียนรู้วิธีใช้ภาษาเหล่านี้เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานได้จริงและดึงดูดสายตา

การออกแบบภาพ

การออกแบบภาพเกี่ยวข้องกับการสร้างรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ รวมถึงเค้าโครง โทนสี รูปแบบตัวอักษร และกราฟิก เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีใช้หลักการออกแบบ เช่น ความสมดุล คอนทราสต์ และลำดับชั้น เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ดึงดูดสายตาและไปยังส่วนต่างๆ ได้ง่าย พวกเขาเรียนรู้การจัดรูปแบบและเค้าโครงหน้าเว็บโดยใช้ HTML และ CSS

การออกแบบ UX

การออกแบบ UX มุ่งเน้นไปที่วิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์และวิธีทำให้ประสบการณ์ของพวกเขาราบรื่นและสนุกสนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยผู้ใช้ การทดสอบการใช้งาน และลักษณะผู้ใช้เพื่อให้เข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย พวกเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการออกแบบและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างโฟลว์ผู้ใช้และไวร์เฟรม

การออกแบบเว็บที่ตอบสนอง (RWD)

ด้วยการเพิ่มจำนวนของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เว็บไซต์จะต้องสามารถปรับให้เข้ากับขนาดหน้าจอต่างๆ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นให้กับผู้ใช้ RWD หมายถึงวิธีปฏิบัติในการสร้างเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะกับอุปกรณ์และขนาดหน้าจอต่างๆ เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ที่ตอบสนองตามอุปกรณ์ เช่น การค้นหาสื่อต่างๆ เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองได้

ความปลอดภัยของเว็บ

การรักษาความปลอดภัยเว็บเป็นส่วนสำคัญของการออกแบบเว็บและเกี่ยวข้องกับการปกป้องเว็บไซต์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การแฮ็กและมัลแวร์ เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เช่น การใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยและการใช้แนวทางปฏิบัติในการเข้ารหัสที่ปลอดภัย เพื่อรักษาเว็บไซต์ให้ปลอดภัย

เมื่อเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ เด็กๆ จะสามารถสร้างและดูแลเว็บไซต์ที่ใช้งานได้ดี ดึงดูดสายตา และเป็นมิตรกับผู้ใช้

หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์ของ Purple Tutor เปิดสอนภายใต้ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์. หลักสูตรแบ่งออกเป็นสองประเภท ขึ้นอยู่กับอายุของบุตรหลานของคุณ คุณสามารถเลือกหลักสูตร:

 • Young Learners - สำหรับอายุ 10 ถึง 11 ปี

เด็กเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์โดยการเขียนโค้ดในคำสั่ง HTML พวกเขาเพิ่มองค์ประกอบการออกแบบในเว็บไซต์โดยใช้กฎสไตล์ CSS นักเรียนได้เรียนรู้การปรับปรุงเว็บเพจโดยการเพิ่มและจัดรูปแบบรูปภาพ พวกเขาสร้างรายการ ตาราง และฟอร์ม ในระหว่างโมดูลความปลอดภัยทางไซเบอร์ นักเรียนสำรวจเทคนิคที่ปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติตามขณะทำงานบนอินเทอร์เน็ต เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนจะสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวของตนเองอย่างอิสระ ซึ่งจะพร้อมสำหรับการโฮสต์

 • ผู้ประสบความสำเร็จในช่วงต้น - สำหรับอายุ 12 ถึง 14 ปี

เด็ก ๆ เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ของตนเองจาก รอยขีดข่วน – การใช้คำสั่ง HTML และจัดรูปแบบโดยใช้ CSS และ JavaScript. พวกเขาสร้างรายการ ตาราง และออกแบบองค์ประกอบต่างๆ เพื่อปรับปรุงเว็บเพจ พวกเขาจะแนะนำให้รู้จักกับจานสีสำหรับการออกแบบเว็บ เด็กๆ ยังได้เรียนรู้การวางองค์ประกอบโดยใช้หลักการออกแบบเว็บไซต์ที่ตอบสนองตามอุปกรณ์ เช่น การสืบค้นสื่อ และเค้าโครงมุมมองตาราง นักเรียนเรียนรู้ที่จะทำให้หน้าเว็บเคลื่อนไหวโดยใช้การเปลี่ยนและการแปลง CSS-2D และ 3D พวกเขาทำให้หน้าเว็บเป็นแบบโต้ตอบผ่าน JavaScript โดยยอมรับและตรวจสอบการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนจะสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวของตนเองอย่างอิสระ ซึ่งจะพร้อมสำหรับการโฮสต์

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันสามารถลองเรียนฟรีเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์สำหรับเด็กได้หรือไม่? 

A: ใช่. คลาสทดลองแรกไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสามารถจองคลาสฟรีได้จากลิงก์การจอง

2. กำหนดการหลักสูตรการเข้ารหัสมีความยืดหยุ่นหรือไม่?

A: หลักสูตรสำหรับเด็กมีความยืดหยุ่น คุณสามารถเลือกเวลาและวันใดก็ได้ที่สอดคล้องกับตารางเวลาของบุตรหลานของคุณ

4. ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าหลักสูตรการเขียนโค้ดใดที่เหมาะกับลูกของฉัน

A: ครูประเมินระดับของนักเรียนในชั้นเรียนสาธิตตามคำแนะนำของหลักสูตร

5. ลูกของฉันจะได้รับใบรับรองหรือไม่?

A: นักเรียนจะได้รับใบรับรองหลังจากจบแต่ละหลักสูตร ใบรับรองนี้แสดงถึงทักษะที่นักเรียนได้เรียนรู้และระดับความเชี่ยวชาญที่ได้รับ

6. คุณต้องการอะไรในการเรียนรู้การเขียนโค้ดจาก Purple Tutor

A: คุณต้องใช้แล็ปท็อป/คอมพิวเตอร์ที่มีเว็บแคมและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร

9 นึกถึง“การออกแบบเว็บไซต์สำหรับเด็ก – เคล็ดลับที่ดีที่สุดสำหรับเด็กในการเริ่มต้นปี 2023"

 1. ขอบคุณสำหรับบล็อกข้อมูลอื่น ๆ ที่อื่น
  ฉันจะได้ข้อมูลประเภทนั้นที่เขียนด้วยวิธีการที่สมบูรณ์แบบหรือไม่?

  ฉันมีภารกิจที่ฉันเพิ่งดำเนินการอยู่
  และฉันได้รับข้อมูลดังกล่าวอย่างรวดเร็ว

 2. ฉันดีใจมากที่ได้ค้นพบเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมนี้ ฉันอยากจะขอบคุณสำหรับคุณ
  เวลาเนื่องจากการอ่านที่ยอดเยี่ยมนี้ !! ฉันชอบทุกๆ บิตของมัน
  และฉันยังได้บันทึกคุณไว้ที่ ffаv เพื่อดูสิ่งใหม่ๆ ในไซต์ของเรา

 3. ฉันได้อ่านสิ่งดีๆที่นี่ คุ้มค่าแก่การบุ๊คมาร์คเพื่อกลับมาเยี่ยมชมอีกครั้ง
  ฉันแปลกใจมากที่คุณพยายามมากแค่ไหน
  สร้างเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลที่ยอดเยี่ยมประเภทนี้

 4. สวัสดี ฉันสนุกกับการอ่านทุกโพสต์ของคุณ ฉัน
  ชอบที่จะเขียนความคิดเห็นเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อสนับสนุน
  คุณ

 5. สุดเจ๋ง! บางจุดที่ถูกต้องมาก! ฉันขอขอบคุณที่คุณเขียนโพสต์นี้บวกกับ
  ส่วนที่เหลือของเว็บไซต์ก็ดีมากเช่นกัน

 6. ฉันอยากจะขอบคุณสำหรับความพยายามที่คุณได้ทุ่มเทให้กับการเขียน
  เว็บไซต์นี้ ฉันหวังว่าจะได้ดูบล็อกโพสต์คุณภาพสูงเดียวกันจากคุณในอนาคตเช่นกัน
  อันที่จริง ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของคุณเป็นแรงผลักดันให้ฉันมีบล็อกเป็นของตัวเองแล้ว 😉

 7. สวัสดีทุกคน เนื้อหาที่มีอยู่ในหน้าเว็บนี้น่าทึ่งจริง ๆ สำหรับประสบการณ์ของผู้คน เอาล่ะ ติดตามผลงานที่ดีต่อไป

เขียนความเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *