รายละเอียดการแข่งขัน

รายละเอียดการแข่งขัน

การแข่งขันประกอบด้วย 3 รอบเพื่อทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณและทักษะการคิดเชิงตรรกะของคุณ

รอบ 1

เหตุผลเชิงตรรกะ

รอบนี้จะทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงตรรกะของคุณ - ประกอบด้วยคำถามแบบเลือกตอบ 15 ข้อ

รอบ 2

การแก้ปัญหา

รอบนี้จะทดสอบทักษะการแก้ปัญหาของคุณ - ประกอบด้วย 10 ปริศนาและปัญหา

รอบ 3

ทักษะการเข้ารหัส

ในรอบนี้ คุณจะพัฒนาแอพ / เกม / แอนิเมชั่นโดยใช้ภาษาบล็อกหรือภาษาโปรแกรม

โปรดทราบว่าทุกรอบเป็นรอบคัดออก เฉพาะผู้ที่ผ่านรอบ 1 และรอบ 2 เท่านั้นจึงจะผ่านเข้ารอบ 3