รางวัล

รางวัล

ผู้ชนะ 3 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มจะได้รับประกาศนียบัตรจาก PurpleTutor

รางวัลที่ 1

ทุนการศึกษามูลค่า Rs 49,999 เพื่อลงเรียนหลักสูตรการเขียนโปรแกรมโดย PurpleTutor

รางวัลที่ 2

ส่วนลด 40% สำหรับหลักสูตรใดๆ ที่ PurpleTutor

รางวัลที่ 3

ส่วนลด 30% สำหรับหลักสูตรใดๆ ที่ PurpleTutor