วิดีโอหน้าแรก

เดียร์น่าอายุ 9 ปี
PurpleCoder

ฉันได้รับความรู้มากมายขณะเรียนรู้การเขียนโค้ดจากครูของฉันใน PurpleTutor