กระบวนการคัดเลือกครู

กระบวนการคัดเลือกครู

กระบวนการคัดเลือกครูที่เข้มงวดของเราจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมทำให้มั่นใจได้ว่าครูที่ดีที่สุดในชั้นเรียนจะนำเสนอหลักสูตรของเราให้กับบุตรหลานของคุณ

การคัดกรอง

ครูทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของเรา

สอบข้อเขียน

เพื่อตรวจสอบทักษะการวิเคราะห์และความรู้เรื่อง

การประเมินการสื่อสาร

เพื่อประเมินความสามารถในการสื่อสารอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

การประเมินความชัดเจนของแนวคิด

เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีทักษะในการเขียนโค้ดเป็นอย่างดี

คุณภาพการสอนและการสาธิต

เพื่อประเมินความสามารถในการสอนออนไลน์