ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด โดยการใช้เว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มนี้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่างทั้งหมด

Purplefirst Technologies Private Limited (“บริษัท”, “เรา” หรือ “พวกเรา” และความหมายแฝง) ดำเนินการเว็บไซต์ (URL: https://www.purpletutor.com/) (เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ บริการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ให้กับเด็กๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (“ข้อกำหนด”) อธิบายข้อกำหนดที่บริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงแพลตฟอร์ม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ”บริการ”) และจะต้องอ่านพร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ใน https://assets.purpletutor com/pp.html แพลตฟอร์มของเรามีไว้สำหรับทั้งครูและเด็กเป็นหลัก

ผู้ใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 18 ปีถือเป็นเด็ก (“เด็ก”) และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการใช้แพลตฟอร์ม ผู้ปกครองของเด็กหรือผู้ใช้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุณ” คำว่า "ผู้ใช้" เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกอ่านว่าคุณและ/หรือเด็ก

ใช้บริการมา

โดยการเลือกเยี่ยมชมและ/หรือใช้บริการใดๆ ของบริษัท แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว) โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียด หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคุณให้ความยินยอมในการใช้แพลตฟอร์มของบุตรหลาน คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มของพวกเขา โดยการเข้าถึงหรือใช้งานแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ให้ออกจากหน้านี้โดยทันทีและหยุดการเข้าถึงบริการ

คำอธิบายของบริการ

บริษัทอำนวยความสะดวกในการให้บริการการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ออนไลน์แก่เด็ก เรามุ่งหวังที่จะให้บทเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและภาษาการเขียนโปรแกรมแก่เด็ก แนวคิดคือการสร้างห้องเรียนเสมือนจริง ซึ่งช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่

บริษัทจะมีชุดของโมดูลตามที่เด็กคาดว่าจะสำเร็จระดับ บริษัทมีผู้สอนที่จะคอยช่วยเหลือเด็กในเรื่องโมดูล

อย่างไรก็ตาม ในการเข้าถึงบริการ เด็กหรือคุณอาจต้องสร้างบัญชีและเปิดเผย (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 1. ชื่อ อีเมล ID รูปถ่าย สถานที่ และข้อมูลติดต่ออื่นๆ and
 2. เพศและข้อมูลประชากรอื่นๆ
 3. วันเดือนปีเกิดเพื่อตรวจสอบอายุปัจจุบันของเด็ก
 4. ที่อยู่อีเมลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กเพื่อขอความยินยอมจากผู้ปกครอง

สิทธิ์การใช้งาน

บริษัทขออนุญาตให้คุณและเด็ก สิทธิ์จำกัดในการเข้าถึง ดู และใช้แพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึง ดู โพสต์ หรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้เท่านั้น โดยใช้ฟังก์ชันลิงก์ที่ฝัง การสั่งซื้อร้านค้าหรือสำหรับการเข้าถึงข้อมูล แอปพลิเคชันและ บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือปฏิเสธการเข้าถึงแพลตฟอร์มทั้งหมดหรือบางส่วนตามดุลยพินิจของบริษัท ใบอนุญาตนี้จำกัดเฉพาะการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์โดยคุณและบุตรหลานของคุณ สิทธิ์ใดๆ ที่ไม่ได้มอบให้คุณโดยชัดแจ้งในที่นี้สงวนไว้สำหรับบริษัท

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทขอสงวนสิทธิทั้งหมด (รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร การออกแบบ โลโก้ เครื่องแต่งกาย ความลับทางการค้า ความรู้ ตลอดจนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้บนหรือผ่านแพลตฟอร์มนี้ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะหลักสูตรที่สอน ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพประกอบ แอพและโลโก้ทั้งหมด) คุณจะต้องไม่คัดลอก ดาวน์โหลด เผยแพร่ แจกจ่าย หรือทำซ้ำข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มนี้หรือโซเชียลมีเดียในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

การเชื่อมโยง

คุณหรือเด็กอาจสร้างลิงก์ไปยังไซต์หนึ่งหรือหลายไซต์ โดยมีเงื่อนไขว่า:

 • ลิงค์นั้นถูกกฎหมายและไม่เป็นอันตรายหรือสร้างความเสียหายและ/หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงหรือธุรกิจของเราอย่างไม่เป็นธรรม
 • การเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย (เว้นแต่เราจะตกลงอย่างชัดแจ้ง);
  ลิงก์ไม่ได้มาจากเว็บไซต์ใดๆ ที่ส่งเสริมความคิดเห็นทางการเมืองหรือศาสนา หรือส่งเสริมหรือแสดงภาพการไม่ยอมรับ ความเกลียดชัง การเลือกปฏิบัติ ความรุนแรง ภาพลามกอนาจาร หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 • ลิงก์ไม่ได้กล่าวเป็นนัยอย่างเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดหรือแนะนำว่าเรารับรอง อนุมัติ หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หน้าเว็บ หรือเนื้อหาใดๆ ของลิงก์ และการวางเฟรมของไซต์ใดๆ บนเว็บไซต์อื่นไม่ได้รับอนุญาต และคุณต้องไม่ให้การเข้าถึงไซต์หรือบางส่วนของไซต์ภายใต้ URL อื่นใด

บริษัทอาจเพิกถอนสิทธิ์ของคุณหรือของเด็กในการเชื่อมโยงไปยังไซต์ใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและเมื่อใดก็ได้ (ดำเนินการตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว)

ในกรณีที่ไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันใดๆ มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ หน้าเว็บ แหล่งข้อมูล หรือบริการมือถืออื่น ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ผู้ใช้รายอื่น ผู้โฆษณา หรือผู้สนับสนุน เว็บไซต์ หน้าเว็บ ทรัพยากร และบริการมือถือดังกล่าวมีไว้เพื่อคุณ ข้อมูลเท่านั้นและคุณเข้าถึงได้โดยความเสี่ยงของคุณเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการดำเนินงานของเว็บไซต์ หน้าเว็บ แหล่งข้อมูล หรือบริการมือถือของบุคคลภายนอก

การชำระเงินและการคืนเงิน

แพลตฟอร์มเป็นบริการแบบชำระเงินและการชำระเงินโดยคุณจะเป็นไปตามแผนที่เลือกโดยคุณผ่านแพลตฟอร์ม การชำระเงินทั้งหมดโดยผู้ใช้จะต้องผ่านกลไกการชำระเงินที่เรากำหนด ผู้ใช้มีตัวเลือกมากมายให้เลือกและดำเนินการชำระเงินสำหรับบริการผ่านกลไกการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกในการชำระเงินด้วยบัตร การชำระเงิน EMI การโอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์ และการชำระเงินด้วยกระเป๋าเงิน ตามข้อ 9 กลไกเกตเวย์การชำระเงินอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการบุคคลที่สามตามที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มและผู้ใช้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านั้น

เครดิตที่ถูกต้อง / เดบิต / บัตรเงินสด / การโอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์และเครื่องมือการชำระเงินอื่น ๆ จะถูกประมวลผลโดยใช้เกตเวย์การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือโครงสร้างพื้นฐานของระบบการชำระเงินที่เหมาะสม และเช่นเดียวกันจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ตกลงกันระหว่างผู้ใช้กับธนาคารผู้ออกบัตรและการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง บริษัทผู้ออกตราสาร เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง การคืนเงิน จำนวนเงินที่สูญหาย ฯลฯ ในการทำธุรกรรม จำนวนเงินที่ชำระคืนจะถูกจำกัดเฉพาะจำนวนเงินที่จ่ายโดยผู้ใช้สำหรับบริการซึ่งไม่ได้มอบให้แก่ผู้ใช้โดยเรา

การทดลองใช้งานฟรีใด ๆ ที่มีให้บนแพลตฟอร์มจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ด้วย

เนื้อหาของผู้ใช้

บริษัทให้โอกาสคุณและเด็กในการส่ง โพสต์ แสดง ส่ง ดำเนินการ เผยแพร่ แจกจ่ายหรือออกอากาศเนื้อหาและสื่อต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบทความ ข้อคิดเห็น รูปถ่าย ข้อความ เพลง วิดีโอ บันทึกเสียง คอมพิวเตอร์กราฟิก รูปภาพ ข้อมูล คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้

บริษัทอาจลบเนื้อหาตามดุลยพินิจของบริษัท โดยขึ้นอยู่กับภาระผูกพันที่ชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวกับบทความที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อน

เด็กอาจเลือกที่จะเขียนและโพสต์บทวิจารณ์บนแพลตฟอร์ม เราไม่สนับสนุนให้บุตรหลานของคุณโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ บนแพลตฟอร์มและผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบผลกระทบจากการเปิดเผยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถขอให้บริษัทลบข้อมูลดังกล่าวทางอีเมลที่โพสต์โดยเด็กได้ทางอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ บริษัทจะตรวจสอบและกลั่นกรองอีเมลดังกล่าวก่อนที่จะตอบกลับ

คุณรับประกันและรับรองว่าเนื้อหาของคุณและเนื้อหาของเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณรวมลิงก์ไปยังไซต์ใด ๆ หรือที่คุณโพสต์ลิงก์จากไซต์จะไม่เหมาะสม โดยไม่จำกัดเฉพาะ เนื้อหา (และเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สาม) อาจถือว่าไม่เหมาะสมหาก:

 • ทำให้เข้าใจผิดในทางใดทางหนึ่ง และ/หรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาหรือการอนุมัติ เป็นการหมิ่นประมาท ลอกเลียน (รวมถึงการลอกเลียนแบบจากงานของคุณเอง) ใช้ในทางที่ผิด มุ่งร้าย ขู่เข็ญ หลอกลวง ทำให้เข้าใจผิด ล่วงละเมิด ดูถูก เลือกปฏิบัติ ดูหมิ่น ล่วงละเมิด เหยียดผิว เหยียดเพศ อนาจาร ลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจาร แสดงความเกลียดชัง หรือสนับสนุนความรุนแรง
 • เป็นการละเมิดความลับหรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นหรือสิทธิอื่น ๆ หรือหน้าที่ใด ๆ ที่คุณเป็นหนี้ มันกระทบต่อการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ที่ดำเนินการอยู่หรือที่อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งคุณรับทราบ
 • มีการกล่าวหาว่าไม่เหมาะสมหรือวิพากษ์วิจารณ์บุคลากร บรรณาธิการ หรือผู้ตรวจสอบของเรา
 • ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
 • เป็นอันตรายทางเทคนิค (รวมถึงเนื้อหาที่มีแต่ไม่จำกัดเพียงไวรัสคอมพิวเตอร์ ลอจิกบอมบ์ ม้าโทรจัน เวิร์ม ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ข้อมูลที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ ข้อมูลหรือการดำเนินการที่เป็นอันตราย และ/หรือมีองค์ประกอบอื่นใดที่มีเจตนาทำร้าย บริษัทหรือบุคคลภายนอก หรือเพื่อดำเนินการหรืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือไม่ซื่อสัตย์);
 • โฆษณาหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ หรือร้องขอการบริจาคหรือการสนับสนุนทางการเงิน เป็นเนื้อหาที่เป็นสแปมหรือขยะ
 • มันแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือบิดเบือนตัวตน ความเกี่ยวข้อง หรือสถานะของคุณ
 • จะถือเป็นความผิดทางอาญาหรือตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลใด ๆ หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือผิดกฎหมาย และ/หรือ
 • เป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ

บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท คุณต้องไม่พยายามหลีกเลี่ยงหรือบ่อนทำลายการป้องกันใด ๆ ที่บริษัทอาจจัดให้มีขึ้นเพื่อความปลอดภัยและการดำเนินงานของเว็บไซต์ใดๆ

คุณยินยอมโดยชัดแจ้งในการบันทึกวิดีโอ/ การบันทึกเสียงของการบรรยายที่ดำเนินการซึ่งมีภาพของคุณ และ/หรือการบันทึกวิดีโอใดๆ ของบุตรหลานของคุณที่ดำเนินการบนแพลตฟอร์มโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

สิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหาที่สร้างโดยบุตรหลานของคุณ (“เนื้อหาผู้ใช้”) บนหรือโดยใช้แพลตฟอร์มจะตกเป็นของบริษัท คุณยินยอมโดยชัดแจ้งและโอนสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ และทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวทั้งหมดในเนื้อหาผู้ใช้ไปยังบริษัทเพื่อการใช้งานทั่วโลก พิเศษเฉพาะ ปลอดค่าลิขสิทธิ์ และตลอดไป บริษัทจะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ คัดลอก แก้ไข ดัดแปลง เตรียมงานลอกเลียนแบบ แจกจ่าย ดำเนินการ และแสดง "เนื้อหาผู้ใช้" ใดๆ/ทั้งหมดดังกล่าว

บุคคลที่สามอนุญาต

บริษัทได้สมัครรับข้อมูลจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามหลายราย และคุณตกลงและรับทราบว่าในขณะที่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณให้อนุญาตอย่างชัดแจ้งแก่ผู้ให้บริการเหล่านี้ในการใช้ข้อมูลของคุณและโทรออกเพื่อให้บริการของเราบนแพลตฟอร์มต่อไป แม้ว่า โทรศัพท์มือถือของคุณอยู่ในโหมด "ห้ามรบกวน" ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างบุคคลภายนอกกับคุณ บริษัทจะไม่รับผิดในลักษณะใด ๆ ทั้งสิ้น

การแก้ไขข้อกำหนด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้:

 1. ในกรณีที่มีการแก้ไขใด ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
 2. ในกรณีที่มีการแก้ไขใด ๆ อันเนื่องมาจากคำตัดสินของศาลฎีกา
 3. เนื่องจากความจำเป็นทางเทคนิค
 4. เพื่อรักษาการดำเนินงานของบริษัท
 5. ในกรณีที่สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง
 6. เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้

จะไม่มีการแก้ไขใด ๆ หากการแก้ไขดังกล่าวจะกระทบต่อยอดดุลตามสัญญาระหว่างคู่สัญญาอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ใช้จะได้รับแจ้งการแก้ไขข้อกำหนดทั่วไปผ่านทางแพลตฟอร์มหรือแจ้งให้ทราบทางอีเมลหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

การยกเลิก

โดยไม่จำกัดสิทธิ์อื่นใดที่บริษัทอาจมี บริษัทอาจลบ จำกัด ยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการและส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ หากบริษัทพิจารณา (ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว) ว่าคุณได้ละเมิดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้

คุณยังอาจยุติข้อตกลงของคุณกับบริษัทด้วยการหยุดเข้าถึงบริการ ลบสำเนาทั้งหมดของบริการหรือบางส่วนในนั้นภายใต้การควบคุมของคุณ การยกเลิกจะไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจนถึงเวลาที่สิ้นสุด

การป้องกัน

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือว่าเราไม่เป็นอันตราย ผู้รับเหมาของเรา และผู้อนุญาตของเรา และกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้องจากการเรียกร้องและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมด รวมถึงค่าทนายความ ที่เกิดจากการใช้บริการและ/หรือ แพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้โดยผู้ใช้

การแยกกันได้

หากศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ (หรือส่วนหนึ่งของข้อกำหนดใด ๆ ) ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติหรือข้อกำหนดส่วนหนึ่งจะถือว่าถูกลบและความถูกต้องและ การบังคับใช้ข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบ

การมอบหมาย

สิทธิ์และใบอนุญาตใด ๆ ที่ได้รับในที่นี้จะไม่ถูกโอนหรือมอบหมายโดยคุณ แต่จะได้รับมอบหมายจากบริษัท การพยายามโอนหรือมอบหมายใด ๆ ที่ละเมิดข้อตกลงนี้จะถือเป็นโมฆะ

สละสิทธิ์

การสละสิทธิ์ของข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะถือเป็นการสละสิทธิ์เพิ่มเติมหรือต่อเนื่องของข้อกำหนดดังกล่าวหรือข้อกำหนดอื่นใด และความล้มเหลวของบริษัทในการยืนยันสิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว

กฎหมายของรัฐบาลและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการและการประนีประนอมปี 1996 หรือกฎหมายที่คล้ายกันของอินเดียซึ่งไม่ขัดแย้งกัน ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลที่มีอำนาจของเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลหรือไปรษณีย์ตามที่อยู่ต่อไปนี้:

ชื่อ: Purplefirst Technologies Private Limited

อีเมล id: admin@purpletutor.com

ที่อยู่: 401 อาคารหมายเลข B1, Boomerang Equity Business Park, CTS No. 4, Chandivali Farm Road, Andheri (E), มุมไบ – 400072